Telt sponsorerLars Nielsen                                                                             telt sponsor  kr.  5.000,-
Nordfyns Brolægning                                                              telt sponsor  kr.  1.500,-
Kloakmester Torben Madsen                                                   telt sponsor  kr.  1.500,-
KP Montage                                                                             telt sponsor  kr.  1.000,-
Max Pedersen brolægning                                                       telt sponsor  kr.  1.000,-
Esben Hansen, tømrer                                                              telt sponsor  kr.  1.000,-
Lunde Vognmandsforretning                                                   telt sponsor  kr.     500,-
Tømmermester Jacob Eriksen                                                 telt sponsor  kr.     500,-
Vognmand Michael V. Larsen                                                 telt sponsor  kr.     500,-
Norup vognmandsforretning                                                    telt sponsor  kr.     500,-
Nyt syn, Otterup                                                                      telt sponsor  kr.     500,-
Advokat Lars B. Rasmussen                                                    telt sponsor  kr.     500,-
Kappendrup auto og  maskinværksted                                     telt sponsor  kr.     250,-
B.L. Automobiler                                                                     telt sponsor  kr.     250,-
Lone Bremholm                                                                       telt sponsor  kr.     100,-